Category Archives: กลูต้าอาโมนิ

กลูต้าอาโมนิ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง”

กลูต้าอาโมนิ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เป็นคําโบราณท่ีกล่าวไว้ และในปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากคนในสังคมต่างให้ความสนใจเรื่องสุขภาพอนามัยมากขึ้น รวมทั้งยังสร้างให้เกิดค่านิยม ขาว = สวย ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครีม โลชั่น อาหารเสริม ที่ผลิตออกมาแล้วโฆษณาว่าช่วยทำให้ผิวขาวใส มียอดขายทะลุทะลวงพุ่งแรงหลายปีติดต่อกัน ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ อาสาตอบโจทย์ข้อสงสัย ‘ทำไมคนไทยจึงคลั่งความขาว’ โดยเปิดหลากหลายมิติทั้งปัจจัยที่ทำให้อยากมีผิวขาว มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รวมถึงคลายข้อสงสัยสารกลูตาไธโอน ช่วยให้ขาวได้จริงหรือ รายงานพิเศษชิ้นนี้ อาจทำให้คุณฉุกคิดเพียงสักนิดก่อนคลั่งขาวก็เป็นได้ กลูต้าอาโมนิ. กลูต้าอาโมนิ งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ระบุว่า เมื่อผู้หญิงได้อ่านนิตยสารสำหรับผู้หญิงแล้วนั้น หลังจากที่อ่านจบ ผู้หญิงจำนวน 70-80% จะเกิดความรู้สึกว่า ตัวเองด้อยหรือบกพร่องอะไรบางอย่าง l-gluta armoni ตอบโจทย์ทำไมคนไทย ‘คลั่งขาว’ ? แอลกลูต้าอาโมนิ นางสาวจิตติมา ภาณุเตชะ ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างความเข้าใจสุขภาพหญิง เผยกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ถึงปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยากมีผิวขาวว่า ถือเป็นเรื่องที่ตอบยากว่าทำไมคนไทยถึงอยากมีผิวขาว แต่เนื่องด้วยปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอมมานาน ซึ่งอยู่ในสังคมที่ทำให้เชื่อว่าผิวขาวย่อมดีกว่าผิวคล้ำ และถูกส่งสารผ่านการโฆษณา สื่อ ความคิด ความเชื่อ โดยรับข้อมูลว่าอะไรคือความสวย อะไรคือได้รับความนิยม อะไรคือได้รับการยอมรับ กลูต้าอาโมนิ อย่างเช่น วัฒนธรรมจีนยุคพันปีที่แล้วนั้น ผู้หญิงชาวจีนจะต้องรัดเท้าเป็นดอกบัวเพื่อความสวยงาม […]