Category Archives: ยาระบาย

ยาระบาย มะเกลือ เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Ebenaceae พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป

ยาระบาย มะเกลือ เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Ebenaceae พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป เรือนยอดเป็นพุ่มกลมกิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ผลดิบของมะเกลือมีสรรพคุณเป็นยา จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง สมัยก่อนนิยมใช้ยางผลมะเกลือไปย้อมผ้า สำหรับสรรพคุณในการช่วยระบายและขับถ่าย ท่านให้ผลสดโตเต็มที่แล้ว แต่ยังไม่สุกนักของมะเกลือ จำนวน 20 ผล นำมาตำให้ละเอียด เจือด้วยน้ำกะทิเล็กน้อย ประมาณ 2 – 3 ช้อนโต๊ะ  เพื่อช่วยให้รสชาติดีขึ้น  ใช้ดื่มหรือจิบวันละ 1 ครั้ง ขณะที่ท้องยังว่า (นำหรับเด็กเล็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 10 ขวบ และสตรีมีครรภ์ หรือสตรีหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรตำหรับนี้ ยาระบาย. ยาระบาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff. วงศ์ : EBENACEAE ชื่อสามัญ : Ebony Tree ชื่ออื่น : มักเกลือ มะเกือ ลักษณะ : ไม้ต้น  ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ […]