Category Archives: sun brand

sun brand ปัจจุบันคนเราได้รับสารพิษมากมาย เช่น สารเคมี

sun brand ปัจจุบันคนเราได้รับสารพิษมากมาย เช่น สารเคมี ยาปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สี ฝุ่น รังสี ธรรมชาติบำบัดหมายถึงการดูแลรักษาร่างกายและใจโดยขบวนการธรรมชาติ โดยมีพื้นฐานความคิดว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางใจ สามารถรักษาตนเองได้ถ้าหากร่างกายเราอยู่ในสภาพสมดุล สังคมปัจจุบันเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญให้คนเราเกิดความอยากจนเกิดพอดี เกิดความไม่สมดุลของความอยากได้กับความเป็นจริง เกิดความเครียดเพราะไม่สมหวัง หรือล้มเหลว มีความรีบเร่งมากเกินไป หักโหมเกินไป ออกกำลังกายไม่เพียงพอ อาหารก็มีสารเจือปนด้วยสารเคมี เช่นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ยาปฏิชีวนะ สารเคมีกำจัดแมลงหรือวัชพืช อากาศเต็มไปด้วยฝุ่น สารเคมี เชื้อโรค สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดโรค มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ ภูมิแพ้ เบาหวาน หอบหืด จะเห็นว่าร่างกายเราได้รับสิ่งที่เป็นพิษทั้งทางด้านจิตใจ ทางปาก ลมหายใจคนได้สารพิษอย่างไร คนเราได้สารพิษสองวิธี คือ ได้ สารพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่นจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมีสารเคมีหรือสารปนเปื้อน หรือจากทางลมหายใจสารพิษเข้าไป สารพิษที่เกิดจากร่างกายของเราเองซึ่งมีแหล่งที่มาได้ดังนี้ สารการสันดาปของร่างกายทำให้ได้ของเสียเช่นสารอนุมูลอิสระซึ่งต้องถูกขับออกจากร่างกาย เมื่อร่างกายขับไม่ทัน สารอนุมูลอิสระเหล่านี้จะทำให้เกิดโรคที่อวัยวะต่างๆ ของเสียที่เกิดจากเชื้อที่อยู่ในลำไส้ ของเสียที่เกิดจากความเครียด ความกังวล หากร่างกายได้รับสารพิษด้วยอัตราเท่ากับที่ร่างกายสามารถทำลายก็จะไม่เกิดโรค หากร่างกายได้รับสารพิษเกิดความสามารถ ที่ร่างกายจะกำจัดออกก็จะทำให้เกิดโรค sun brand. sun […]