sun brand ปัจจุบันคนเราได้รับสารพิษมากมาย เช่น สารเคมี

sun brand ปัจจุบันคนเราได้รับสารพิษมากมาย เช่น สารเคมี ยาปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สี ฝุ่น รังสี ธรรมชาติบำบัดหมายถึงการดูแลรักษาร่างกายและใจโดยขบวนการธรรมชาติ โดยมีพื้นฐานความคิดว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางใจ สามารถรักษาตนเองได้ถ้าหากร่างกายเราอยู่ในสภาพสมดุล สังคมปัจจุบันเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญให้คนเราเกิดความอยากจนเกิดพอดี เกิดความไม่สมดุลของความอยากได้กับความเป็นจริง เกิดความเครียดเพราะไม่สมหวัง หรือล้มเหลว มีความรีบเร่งมากเกินไป หักโหมเกินไป ออกกำลังกายไม่เพียงพอ อาหารก็มีสารเจือปนด้วยสารเคมี เช่นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ยาปฏิชีวนะ สารเคมีกำจัดแมลงหรือวัชพืช อากาศเต็มไปด้วยฝุ่น สารเคมี เชื้อโรค สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดโรค มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ ภูมิแพ้ เบาหวาน หอบหืด จะเห็นว่าร่างกายเราได้รับสิ่งที่เป็นพิษทั้งทางด้านจิตใจ ทางปาก ลมหายใจคนได้สารพิษอย่างไร คนเราได้สารพิษสองวิธี คือ ได้ สารพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่นจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมีสารเคมีหรือสารปนเปื้อน หรือจากทางลมหายใจสารพิษเข้าไป สารพิษที่เกิดจากร่างกายของเราเองซึ่งมีแหล่งที่มาได้ดังนี้ สารการสันดาปของร่างกายทำให้ได้ของเสียเช่นสารอนุมูลอิสระซึ่งต้องถูกขับออกจากร่างกาย เมื่อร่างกายขับไม่ทัน สารอนุมูลอิสระเหล่านี้จะทำให้เกิดโรคที่อวัยวะต่างๆ ของเสียที่เกิดจากเชื้อที่อยู่ในลำไส้ ของเสียที่เกิดจากความเครียด ความกังวล หากร่างกายได้รับสารพิษด้วยอัตราเท่ากับที่ร่างกายสามารถทำลายก็จะไม่เกิดโรค หากร่างกายได้รับสารพิษเกิดความสามารถ ที่ร่างกายจะกำจัดออกก็จะทำให้เกิดโรค sun brand.

sun brand

sun brand ขบวนการขับสารพิษออกจากร่างกาย sun powder

ร่างกายเราสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้โดยทาง ซันพาวเดอร์

ทางระบบหายใจได้แก่ จมูก ไซนัส หลอดลม ปอด
ทางผิวหนังได้แก่ ทางเหงื่อ ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง น้ำตา
ทางระบบปัสสาวะได้แก่ ทางปัสสาวะ
ทางเดินอาหารได้แก่ ทางอุจาระ ถุงน้ำดี ตับ
ทางระบบน้ำเหลือง
ร่างกายเรามีขบวนการกำจัดสารพิษด้วยตัวเอง sun brand

เมื่อเราเกิดโรคจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้น อาการดังกล่าวจะเป็นการกำจัดสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเช่น

ระบบหายใจ เมื่อเราเป็นหวัด ปอดบวมหรือเป็นภูมิแพ้ ร่างกายจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษโดยการจาม ไอ ซึ่งจะขับสารพิษออกมา การรับประทานยาแก้ไอแรงๆจะทำให้ร่างกายไม่สามารถขับสรพิษออกมาได้
การมีไข้เวลาเป็นหวัดก็คือขบวนการทำลายเชื้อโรค
การที่เราท้องเสียเมื่อรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดก็เป็นกระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกาย ดังนั้นไม่ควรซื้อยาที่ทำให้หยุดถ่ายเพราะสารพิษจะถูกขับออกช้าและบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด
จะเห็นได้ว่าร่างกายเราสามารถกำจัดสารพิษได้หลายระดับตั้งแต่ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย เป็นต้น ขบวนการกำจัดสารพิษก็มีได้หลายวิธี เช่น การขับออก เช่นทางปัสสาวะ อุจาระ เหงื่อ การทำให้สารพิษสลายเช่นสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญ หากเรามีแต่ความวิตกกังวล มองโลกในแง่ร้ายชีวิตก็จะมีแต่ควาทุกข์ โกรธ เมื่อเราสามารถเปลี่ยนความคิดชีวิตจะมีแต่การให้อภัย ความรัก ความสุข(อ่านที่นี่)

การสลายสารพิษ

ปัจจุบันคนเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุดมไปด้วยสารพิษมากมายเช่น ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง สีและกลิ่นสังเคราะห์ สารปรุงแต่ง สารกันบูด ทำให้การทำงานของร่างกายได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องมีการสลายสารพิษหรือที่เรียกว่า Detoxification therapy

วิธีการสลายพิษ

การสลายพิษหมายถึงการที่เราเร่งให้เกิดการกำจัดสารพิษเพิ่ม เช่นการดื่มน้ำเพิ่มเพียงวันละแก้ว การรับประทานอาหารผักเพิ่ม หรืออาจจะทำการสลายพิษโดยการอดอาหารอย่างเต็มที่ แต่ต้องระวังอย่าให้มากเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย การสลายพิษทำได้หลายวิธี แต่ก่อนการรักษาแพทย์จะซักประวัติการเจ็บป่วยของท่านและครอบครัว หลังจากนั้นก็จะตรวจร่างกาย ตรวจเลือดและปัสสาวะ แพทย์บางท่านอาจจะนำเส้นผมไปตรวจหาสารโลหะหนักก่อนให้การรักษา วิธีการสลายพิษทำได้ดังนี้

CHELATION

โดยมีความเชื่อว่าสารโลหะหนักในร่างกายจะทำให้เกิดพิษต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังนำวิธีการนี้มารักษาโรคหลอดเลือดแข็งเพราะการทำ CHELATION นอกจากจะนำเอาโลหะหนักออกจากร่างกายแล้วยังนำแคลเซียมซึ่งเป็นเหตุให้หลอดเลือดแข็งออกจากร่างกาย วิธีการก็ไม่ยากเพียงแต่นอนให้สาร ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงโดยทำทั้งหมด 20-50 ครั้งใน 1-3 สัปดาห์

การสวนล้างพิษ

การจำกัดอาหารเพื่อล้างพิษ

การอดอาหารเพื่อล้างพิษเป็นทางเลือกหลักของธรรมชาติบำบัด การอดอาหารประเภทโปรตีน แป้งและไขมันจะทำให้ร่างกายปรับสมดุล ให้รับประทานเพียงผักและผลไม้เท่านั้นบางคนอาจจะอดนาน 7 วัน บางคนอด 14 วัน บางคนอาจจะอดนาน 21 วันแล้วแต่อาการของโรค การเลือกการอดอาหารขึ้นกับความรุนแรงของโรค ความแข็งแรงของผู้ป่วย ในรายที่เพิ่งจะเริ่มอดให้รับประทานผักและผลไม้ ส่วนผู้ที่เริ่มมีประสบการณ์อาจจะอดด้วยน้ำผลไม้ ส่วนที่แข็งแรงก็อาจจะให้ดื่มน้ำเปล่า ก่อนอดอาหารต้องเตรียมพร้อมก่อน

ให้รับประทานผักและผลไม้เป็นเวลา 3 วัน
หลังจากนั้น 4 วันแรกให้รับประทานน้ำเปล่าอย่างเดียว sun brand (ขึ้นกับความแข็งแรงและความรุนแรงของโรค อาจจะใช้ผลหรือผลไม้ หรือน้ำผลไม้น้ำผักแทน)
ให้ดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาว 3 วัน
3 วันสุดท้ายให้ดื่มน้ำผลไม้ จากนั้นจึงค่อยๆปรับร่างกายโดยรับประทานผักสดและผลไม้
ในระหว่างที่อดหรือลดอาหารอาจจะมีกิจกรรมอื่น เช่น การฟังเพลง การวาดรูป การทำงานฝีมือ การทำโยคะ ชี่กง

ระหว่างหรือหลังการรักษาควรจะงดสารเคมี การฟอกย้อม น้ำตาล บุหรี่ สุรา บางท่านแนะนำให้หยุดยา(คุณต้องปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนหยุดยาทุกครั้ง) ในการอดอาหารจะมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่อ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เครียด นอนไม่หลับ สำหรับท่านที่จะอดอาหารต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

HYPERTHERMIA AND HYDROTHERAPY TREATMENTS

การขับสารพิษโดยใช้ความร้อน โดยการนั่งอยู่ใน sauna หรืออ่างน้ำอุ่นแล้วตามด้วยการแช่น้ำเย็นหรืออาบน้ำเย็น ข้อต้องระวังการอบร้อนจะเป็นอันตรายท่านต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวท่าน หากท่านมีโรคประจำตัวต้องปรึกษาแพทย์ของท่าน
การให้วิตามิน

การล้างสารพิษแพทย์ที่รักษาโรคด้วยวิธีนี้มักจะให้วิตามิน ซี ปริมาณมากบางท่านก็อาจจะให้วิตามิน เอ บี วิตามินอีและแร่ธาตุ zinc, selenium, potassium, magnesium. L-cysteine และ methionine

แต่อย่างไรก็ตามการขับสารพิษด้วยวิธีดังกล่าวก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าได้ประโยชน์ในการรักษาโรคตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนั้นก็ยังจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพด้วยไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธี chelation การสวนด้วยกาแฟ การให้ดื่มแต่น้ำผักหรือน้ำผลไม้เนื่องจากร่างกายจะขาดสารอาหาร ภูมิต้านทานต่ำ ดังนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง sun brand.